ใช้ระบบ Touch SIM ก่อนเข้าบ้าน  (แล้วต้องใช้ระบบนี้กับทุกห้องในบ้านด้วย)

ใช้ระบบ Touch SIM ก่อนเข้าบ้าน (แล้วต้องใช้ระบบนี้กับทุกห้องในบ้านด้วย)

Report Abuse