ระเบิดร่อนนำวิถี GBU-12 Paveway   ปล่อยจาก F16 กองทัยอากาศไทย

ระเบิดร่อนนำวิถี GBU-12 Paveway ปล่อยจาก F16 กองทัยอากาศไทย

Report Abuse